Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Paperdork vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij passende (beveiligings)maatregelen treffen. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen met hello@paperdork.nl.

add remove Artikel 1 | Wie zijn wij?

Paperdork BV is een Besloten Vennootschap, gevestigd te (3581 SE) Utrecht aan de Adriaanstraat 24-3. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76688569. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

add remove Artikel 2 | Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

 

Wij verwerken jouw naam, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze overeenkomst uit te kunnen voeren. Je kunt hierbij denken aan de foto die jij hebt ingesteld in systemen waarmee wij werken, jouw BSN, geboortedatum, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens, btw-id, omzetbelastingnummer, loonheffingsnummer en werkverleden, NAW en geboortedatum van de (ex)partner en de geboortedatum van het jongste kind. Ook bewaren wij onze communicatie en e-mailverkeer in het kader van onze overeenkomst. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het indienen van de laatste aangifte. 

 

Wij kunnen onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van jouw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. Zodra onze overeenkomst tot stand is gekomen zullen wij deze gegevens verwijderen.

 

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw (bedrijfs)naam, naam van de contactpersoon, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social media account en bankrekeningnummer voor affiliate marketing. Wij verwijderen deze gegevens zodra de cookie-periode van de affiliatie is beëindigd of jij geen lid meer bent van het affiliate programma. Wanneer wij zelf affiliate zijn voor één van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan ons kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiestatement en de privacyverklaringen van deze partijen (waaronder Knab en Brand New Day).

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden.

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, foto of video en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook je telefoonnummer achterlaten. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons om jouw contactaanvraag te kunnen beantwoorden. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij uiterlijk een jaar nadat de contact vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Wij verwerken jouw naam, gravatar, e-mail, IP-adres en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor ons en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht permanent verwijderen.

 

Wij verwerken jouw naam, e-mail en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

 

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je abonnement beëindigt en wij je account definitief verwijderen.

add remove Artikel 3 | Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou verwerken die wij hebben verkregen via de administratie van onze klanten om te helpen met hun bedrijfsvoering, van de Belastingdienst over de status van jouw belastingaangifte, andere overheidsinstanties, banken, verzekeraars en incassobureau’s.

add remove Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

 

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar hello@paperdork.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

add remove Artikel 5 | Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

add remove Artikel 6 | Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar hello@paperdork.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement

Paperdork maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

add remove Artikel 1 | Welke cookies gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de cookies waar wij via de website www.paperdork.nl gebruik van maken en waarom wij dit doen.

 

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij jou kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij onze site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kunnen wij pageviews tellen. Zo kunnen wij bepalen welke content het meest interessant is voor jou als bezoeker. Cookies geplaatst door Google Analytics worden twee jaar bewaard. Daarnaast analyseren wij de downloads van producten, openingsratio van mails, verzending van contactformulieren en kliks in onze e-mails met ActiveCampaign.

 

Wij vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten: wij hebben een verwerkers overeenkomst afgesloten met Google en ActiveCampaign. We zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van jouw ip-adres anonimiseren.

 

Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en wij zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Wij maken tevens gebruik van de Facebook conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Facebook gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertenties en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

 

Wij maken gebruik van affiliate marketing. Er worden affiliate cookies op deze website geplaatst om te bepalen of wij een affiliate vergoeding ontvangen van een van onze partners wanneer jij bent doorverwezen.

 

Wij hebben op onze website social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kun jij onze berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons worden door sociale media cookies op jouw apparaat geplaatst. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen. 

Ook reCAPTCHA van Google plaatst tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat jij op basis van jouw gedrag en andere factoren een risicoscore krijgt. Uit deze risicoscore maakt Google op of er sprake is van een legitieme bezoeker of een spambot. Als legitieme bezoeker dien je vervolgens te bevestigen dat je geen robot bent om het (contact)formulier te kunnen versturen.

 

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website eigenaren. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

add remove Artikel 2 | Cookies verwijderen

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die we aan jou leveren.

Let op: wanneer jij cookies uitschakelt in jouw browser of gebruik maakt van een ad-blocker, worden jouw gegevens via de conversions api nog steeds met Facebook gedeeld. Jij kunt in onze cookiebanner de toestemming voor deze overige technieken wel uitschakelen.

add remove Artikel 3 | Slotbepalingen

Wij raden jou aan om dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kun je een e-mail sturen naar hello@paperdork.nl.