Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Horizontaal toezicht | Belastingdienst | Voordelen horizontaal toezicht | Eenmanszaken | ZZP

Wat is horizontaal toezicht bij de Belastingdienst en wat is het voordeel?

De Belastingdienst hanteert verschillende manieren van toezicht om te controleren of aangiftes goed en volledig zijn ingediend. Één van die manieren is horizontaal toezicht. Wat ons betreft is dit een heel fijne manier van toezicht, maar niet zomaar iedereen komt hiervoor in aanmerking. Wat is horizontaal toezicht nou precies? En wat zijn de voordelen van horizontaal toezicht voor jou als (potentiële) klant van Paperdork? Dat vertellen we in dit artikel.

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht biedt een alternatief voor het traditionele verticale toezicht. Normaal gesproken wordt de betrouwbaarheid van een aangifte met verticaal toezicht achteraf gecontroleerd. Dat is een tijdrovend en kostbaar proces. Bij horizontaal toezicht vindt er vooraf afstemming plaats. Samenwerking staat daarbij centraal. In dit geval een samenwerking tussen alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn: jij als belastingplichtige, je boekhouder en de Belastingdienst. De samenwerking gebeurt op basis van vertrouwen en transparantie. Samen worden afspraken gemaakt over fiscale processen, werkwijzen en onderlinge communicatie. Het doel van horizontaal toezicht is om de kwaliteit van aangiftes te behouden en verbeteren, en om onnodig dubbel werk te voorkomen.

Wie maakt die afspraken?

De afspraken voor horizontaal toezicht zijn vastgelegd in een ‘convenant horizontaal toezicht’. Daarin worden afspraken gemaakt en kwaliteitseisen gesteld. En zo’n convenant krijg je niet zomaar. Als fiscaal dienstverlener moet je zijn aangesloten bij een erkende koepelorganisatie. Om toe te treden moet je als kantoor aan strenge eisen voldoen en moet je op reguliere basis onafhankelijke toetsingen doorstaan. Op die manier toetst de Belastingdienst indirect of er aan afspraken en kwaliteitseisen voor het horizontaal toezicht wordt voldaan. Paperdork is onderdeel van NOAB en heeft deze toetsing met succes afgerond. Daardoor heeft Paperdork een convenant met de Belastingdienst kunnen sluiten, en heb je als klant van Paperdork de mogelijkheid tot horizontaal toezicht. Maar onthoud wel: ook jij als belastingplichtige hebt hierin je eigen verantwoordelijkheden. Verderop in dit artikel vertellen we daar meer over.

Wat zijn de voordelen van horizontaal toezicht?

Omdat er vanuit de Belastingdienst vooraf vertrouwen is in (de kwaliteit van) Paperdork en onze werkwijzen levert jou dit als klant een aantal fijne voordelen op. Hier hoef je zelf dus eigenlijk niets extra’s voor te doen, behalve je aanmelden voor horizontaal toezicht. We benoemen de belangrijkste voordelen.

Aangepast toezicht

Concreet betekent dit dat je minder kans hebt op een belastingcontrole, en dat eventuele controles minder intensief zijn. Het is namelijk niet zo dat je helemaal een vrijbrief hebt voor controles. Ook voor horizontaal toezicht worden er steekproeven uitgevoerd en kan het dus zijn dat je wordt gecontroleerd. Doordat de controles echter minder intensief zijn, zijn er waarschijnlijk minder correcties nodig.

Sneller zekerheid over een aanslag

Het kan soms tot wel een paar maanden duren voordat je inkomstenbelasting aangifte is omgezet naar een definitieve aanslag. Met horizontaal toezicht krijg je veel sneller een definitieve aanslag, meestal al binnen 2 weken. Op die manier heb je sneller zekerheid, en minder kans op (hoge) belastingrentes.

Voorrang bij bepaalde verzoeken

Met horizontaal toezicht hebben wij als Paperdork een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Bij bepaalde verzoeken, zoals een vooroverleg waarbij je vooraf een standpunt vraagt van de inspecteur, heeft dit een groot voordeel. Verzoeken hoeven niet via de reguliere weg ingediend te worden maar gaan via de contactpersoon. Verzoeken worden daardoor een stuk sneller behandeld. Zo krijg je sneller duidelijkheid over je fiscale situatie.

Zitten er ook nadelen aan horizontaal toezicht?

Nee, het horizontaal toezicht is vooral een positieve mogelijkheid. Maar: dat betekent niet dat horizontaal toezicht voor iedereen geschikt is. Ook jij als belastingplichtige hebt hierin je eigen verantwoordelijkheden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je administratie altijd netjes op orde is en dat je tijdig en duidelijk communiceert. Kom afspraken met Paperdork en de Belastingdienst na, zo ook het op tijd en compleet aanleveren van de juiste gegevens. Zorg er daarnaast natuurlijk voor dat je belastingaanslagen netjes en op tijd betaalt. Ga je hier niet op een verantwoordelijke manier mee om? Dan kan Paperdork of de Belastingdienst je de toegang tot horizontaal toezicht weigeren en/of ontzeggen.

Hoe kan ik me aanmelden voor horizontaal toezicht?

Indien je klant bent bij Paperdork dan vragen we je automatisch of we je ook mogen aanmelden voor horizontaal toezicht. Ben je geen klant van Paperdork en/of heb je geen boekhouder? Dan kun je je niet zomaar zelf aanmelden voor horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is bedoeld voor grote ondernemingen, brancheorganisaties, koepelorganisaties en fiscaal dienstverleners. Als ondernemer met een eenmanszaak kun je je hier dus helaas niet zomaar bij aansluiten zonder (bij een erkende koepelorganisatie aangesloten) boekhouder of accountant.

Horizontaal toezicht Paperdork

Plaats reactie