Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Zijn incassokosten aftrekbaar?

Zijn mijn incassokosten aftrekbaar?

Iedereen heeft het waarschijnlijk wel eens meegemaakt: je ontvangt een factuur en legt hem ergens apart om later te betalen. Een maand later ontvang je een brief op de deurmat met extra incassokosten, helemaal vergeten! Maar zijn deze incassokosten aftrekbaar? In dit artikel vind je het antwoord op die vraag.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn buitengerechtelijke kosten die door een schuldeiser (ook wel crediteur) gemaakt worden als een schuldenaar (ook wel debiteur) niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting. Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om zijn vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Deze kosten, met als verzamelnaam incassokosten, kunnen onder deze verschillende benamingen voorkomen;

  • Administratiekosten
  • Bureaukosten
  • Aanmaankosten
  • Buitengerechtelijke kosten

Zie jij één van bovenstaande kosten voorbij komen, dan betekent dit waarschijnlijk dat jij te maken hebt met incassokosten.

Maar ik heb helemaal geen herinnering gehad?

Het kan kloppen dat je helemaal geen herinnering hebt ontvangen voor je de incassokosten voor je neus krijgt. Als je een zakelijke aankoop hebt gedaan dan is het namelijk niet verplicht om betaalherinneringen te sturen. Al raden wij altijd aan om wel het stappenplan voor wanbetalers te volgen, de Wet Incassokosten (WIK) stelt dit wel verplicht voor consumenten. In elk geval kom je dus bij een zakelijke aankoop niet zomaar onder de incasso uit, ook zonder herinnering.

Zijn incassokosten aftrekbaar als zakelijke kosten?

Heb jij te maken met incassokosten zoals bovenstaand genoemd? Dan is het maar de vraag of je die kunt opnemen in je zakelijke administratie, want daarover is online weinig te vinden. Geldboetes zijn immers niet aftrekbaar, en mag je dus ook niet in je zakelijke administratie opvoeren. Gelukkig vallen incassokosten niet onder de definitie van boetes zoals die door de Belastingdienst gehanteerd wordt als niet-aftrekbare kosten. Incassokosten worden dus niet door de Belastingdienst uitgesloten, en mag je dus gewoon in je administratie opnemen. Mits het natuurlijk wel incassokosten zijn die horen bij een zakelijke aankoop.

Tip: meer informatie over welke posten allemaal wel of niet aftrekbaar zijn vind je hier.

Wanneer is jouw rekening een boete die niet aftrekbaar is?

Zoals gezegd zijn boetes over het algemeen dus niet aftrekbaar. Maar wat zijn dan voorbeelden van boetes die niet aftrekbaar zijn? Dat zijn boetes die aan de volgende criteria voldoen:

  • Geldboeten opgelegd door een strafrechter en geldsommen betaalt aan een staat of een onderdeel daarvan ter voorkoming van strafvervolging;
  • Bestuurlijke boeten en daarmee vergelijkbare buitenlandse boeten;
  • Geldboeten opgelegd op basis van bij wet geregeld tuchtrecht;
  • Geldboeten opgelegd door een instelling van de Europese Unie.

Zorg er in elk geval vanaf nu voor dat je netjes op tijd je facturen betaalt. Want ook al zijn incassokosten aftrekbaar, het is altijd beter om de kosten helemaal niet te maken. Meer inzicht in je te betalen en te ontvangen facturen, en automatisch betaalherinneringen versturen? Vraag een demo aan bij Paperdork.

Meet Iris! Met een International Business Management papiertje op zak schrijft ze met veel plezier blogs over financiële onderwerpen voor Paperdork. Ze gaat geen uitdaging uit de weg.

Plaats reactie