Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Btw vrijstelling onderwijs | Btw vrijgesteld

Heb ik een btw vrijstelling in het onderwijs?

Vraag jij je af of je een btw vrijstelling hebt in het onderwijs? Dan zit je helemaal goed! In dit artikel vertellen we je meer over dit onderwerp. Wij hebben de meest voorkomende situaties binnen het onderwijs voor je op een rij gezet.

Wat betekent de btw vrijstelling onderwijs?

Wanneer er wordt aangegeven dat jouw onderwijsmethode is vrijgesteld van omzetbelasting dan houdt dit in dat je geen btw hoeft af te staan aan de Belastingdienst, wat je normaal gesproken als ondernemer doet tijdens de omzetbelasting. Maar: daar zitten ook nadelen aan. Aan de andere kant betekent dit namelijk ook dat je geen btw mag terugvragen over investeringen/aankopen voor je werk.

Vrijgestelde onderwijsvormen

Er zijn veel verschillende soorten onderwijs. Veel vormen van onderwijs vallen onder een btw vrijstelling. Wanneer je in één van de onderstaande groepen valt, hoef je geen btw af te staan. Let op: het gaat er dan wel om of je ook echt als ‘onderwijzer’ actief bent voor deze instellingen. Als je heel ander soort werkzaamheden uitvoert voor de onderwijsinstelling, dan kan het zijn dat je wel gewoon btw-plichtig bent.

Wettelijk geregeld onderwijs

Van wettelijk geregeld onderwijs is sprake indien het onderwijs is opgenomen in één van de onderwijswetten en onder toezicht staat van de inspectie van onderwijs. Je kunt hierbij dus denken aan de reguliere onderwijsinstellingen, van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Algemeen vormend onderwijs

Algemeen vormend onderwijs is onderwijs dat niet in de categorie valt van een beroepsopleiding, maar ook niet hobbymatig is en/of is bedoeld voor het verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hier vooral om brede ontwikkeling. Een voorbeeld van algemeen vormend onderwijs kan bijvoorbeeld taalonderwijs zijn (indien het geen beroepsopleiding is). Algemeen vormend onderwijs is vrijgesteld van btw als dat inhoudelijk overeenkomt met het wettelijk geregelde algemeen vormend onderwijs, zoals verzorgd door reguliere onderwijsinstellingen.

Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is erop gericht om je in een specifiek vak of beroep (verder) op te leiden. Je gebruikt deze vorm van onderwijs om vakkennis te verwerven en/of op peil te houden. Maar het kan ook bedoeld zijn om in je huidige of toekomstige werkkring te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan managementcursussen. Het gaat voor deze groep vaak om wettelijk erkende beroepsopleidingen. Ook niet wettelijk erkende beroepsopleidingen kunnen onder de btw vrijstelling onderwijs vallen, maar dan moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarnaast vallen onder deze categorie ook specifieke cursussen binnen de sportbranche, stages en praktijkopleidingen voor langdurig werklozen.

Kunstonderwijs

Als het gaat om kunstonderwijs dan kun je denken aan onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming. Maar let op: deze specifieke vorm van onderwijs is alleen vrijgesteld voor personen jonger dan 21 jaar. De peildatum is daarbij de leeftijd van de cursist op het moment waarop de cursus begint.

Bijlessen, tentamen- of examentraining en examenafname

Los van het reguliere onderwijs is er natuurlijk ook aanvullend onderwijs om in het reguliere onderwijs te ondersteunen. Voor dit type onderwijs geldt dat de activiteiten alleen zijn vrijgesteld van btw als ze betrekking hebben op vrijgesteld onderwijs.

Kinderopvang / BSO

Kinderopvang/BSO valt ook onder btw vrijgesteld onderwijs indien ze voldoen aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt. Dit geldt ook gastouderopvang en/of toezicht op schoolgaande kinderen.

Belaste onderwijsvormen

Val je niet in één van bovenstaande groepen? Dan is de kans groot dat je wel btw moet rekenen. Je valt dan wellicht in één van onderstaande groepen die wel belast zijn met btw.

Niet vak-inhoudelijke studiebegeleiding

Wanneer het om niet-vakinhoudelijke huiswerk- of studiebegeleiding gaat als dat verband houdt met het gewone leerproces op school ben je niet vrijgesteld van btw.

Remedial teaching

Remedial teaching helpt kinderen bij wie het leren minder makkelijk verloopt. Eerst wordt er dan vaak een pedagogisch-didactisch onderzoek afgenomen, en daarna wordt er een begeleidingsplan opgesteld voor het kind. Remedial teaching door zzp’ers in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is doorgaans niet vrijgesteld van btw. Maar: je mag er in dit geval wel voor kiezen om dit als vrijgestelde dienst te leveren, op de voorwaarde dat er alleen stof wordt geoefend die op school is behandeld.

Onderwijs met een hobbymatig karakter en/of verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer

Wanneer het gaat om onderwijs dat met name hobbymatig wordt gevolgd en/of om je vaardigheden in persoonlijke levenssfeer te verbeteren dan geldt daarvoor geen btw vrijstelling. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld autorijlessen, een EHBO-cursus of een tekencursus. Er geldt één uitzondering, en dat is het taalonderwijs. Taalonderwijs is namelijk over het algemeen wel vrijgesteld van btw.

Twijfel je of je btw vrijstelling?

Vind je het nog steeds moeilijk om in te schatten of er een btw vrijstelling in het onderwijs voor jou van toepassing is? Check dit dan altijd heel goed bij de Belastingdienst! Op deze pagina kun je meer info vinden. Het zou erg vervelend zijn als er een andere situatie op jou van toepassing blijkt te zijn, omdat dit waarschijnlijk leidt tot (grote) correcties.

Meet Iris! Met een International Business Management papiertje op zak schrijft ze met veel plezier blogs over financiële onderwerpen voor Paperdork. Ze gaat geen uitdaging uit de weg.

Plaats reactie