Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Wat zijn activa en passiva?

De balans bestaat uit twee gedeelten die altijd met elkaar in evenwicht moeten zijn. Die twee gedeelten noemen we ook wel de activa en de passiva. 

De activa zijn jouw bezittingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Vaste activa: dit is bijvoorbeeld het kantoorpand en/of de grond die je bezit;
  • Vlottende activa: dit zijn je debiteuren en de voorraad die je bezit;
  • Liquide middelen: dit is het geld dat je in kas hebt of wat op je bankrekening staat.

De passiva bestaat uit de middelen waarmee je de activa hebt gefinancierd. Ook bij de passiva wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën:

  • Eigen vermogen: bij kleine ondernemingen bestaat dit vooral uit eigen geïnvesteerd geld. Het eigen vermogen wordt berekend door alle bezittingen (activa) min de schulden (vreemd vermogen) te doen;
  • Vreemd vermogen: dit zijn bijvoorbeeld schulden of geleend geld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen kortlopende en langlopende schulden. Ook de crediteuren vallen hieronder.

Op de balans worden activa aan de linkerzijde gepresenteerd (ook wel debetkant genoemd), en passiva aan de rechterkant (ook wel creditkant genoemd). 

Cijfermeester Marc - Paperdork ZZP Boekhouding

Volg cijferbaas Marc

Ben je nog geen klant van Paperdork of wil je meer informatie? Wij leren je graag kennen 🙂 Als je je gegevens achterlaat neemt Marc zo snel mogelijk contact met je op.

    play_circle_outline

    Post a Comment