Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Persoonsgebonden aftrek | Inkomstenbelasting

Persoonsgebonden aftrek: deze kosten zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting

Je mag extra kosten die je hebt door persoonlijke omstandigheden aftrekken van de belasting. Dat geldt helaas niet voor alle extra kosten. Maar er zijn gelukkig meerdere vormen van persoonsgebonden aftrek waar je wél wat mee kunt. Benieuwd welke dat zijn? Lees dan verder.

Onderhoudsverplichting na scheiding (alimentatie)

Ben je gescheiden en moet je alimentatie betalen aan je ex-partner (je ex-echtgenoot, iemand met wie je hebt samengewoond of je echtgenoot van wie je duurzaam gescheiden leeft)? Dan kan je een percentage van deze alimentatie van je belastbaar inkomen aftrekken onder ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Daaronder vallen ook: • het bedrag van de periodieke partneralimentatie en aanvullingen daarop; • het bedrag dat je hebt betaald om de partneralimentatie af te kopen of om een lijfrenteverzekering af te sluiten die je hebt gebruikt voor die afkoop.

Aan welke voorwaarden je daarvoor verder moet voldoen lees je op deze pagina van de Belastingdienst. Je kunt nu nog maximaal 46% van de betaalde onderhoudsverplichtingen aftrekken. Maar dat percentage wordt tot 2023 jaarlijks verlaagd.

Specifieke zorgkosten

Sommige noodzakelijke zorgkosten komen in aanmerking als aftrekpost. Dit kunnen kosten voor jezelf zijn, maar ook voor je fiscale partner of je kind onder de 27 jaar als hij of zij zelf die kosten niet kan betalen. De voorwaarden voor aftrekbaarheid zijn via deze link te vinden. Zorgkosten zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar als ze vergoed worden door je zorgverzekering of als ze in je (vrijwillige/verplichte) eigen risico vallen. Je kunt via de website van de Belastingdienst ook berekenen hoe hoog jouw aftrek is. Er geldt namelijk ook een drempelbedrag.

Verblijf van ernstig gehandicapten

Als jij in je weekenden of vakanties voor een ernstig gehandicapte zorgt die meestal in een Wlz-instelling verblijft, dan kun je de extra kosten daarvoor aftrekken. Dit kan jij doen als:

  • jij de ouder, de broer of zus of de formele mentor bent van de ernstig gehandicapte; of
  • jij de curator bent van de ernstig gehandicapte en jij de persoonlijke belangen voor hem of haar behartigt.

Voorwaarden voor aftrek zijn dat de ernstig gehandicapte 21 jaar of ouder is, meestal in een Wlz-instelling verblijft maar bij jou is in de weekenden en de vakanties (dat mag ook in een vakantiehuisje zijn) en de kosten niet worden vergoed door de zorgverzekering. Onder deze aftrekpost vallen de kosten voor de reis van de verzorgingsinstelling naar jouw huis en terug (€ 0,19 per kilometer). Ook al gaan jullie bijvoorbeeld naar het vakantiehuisje. Ook zijn de kosten voor het verblijf bij jou in huis (€11 per dag per gehandicapte persoon) aftrekbaar.

Studiekosten

Wil jij je laten omscholen? Dan heb je recht op aftrek van de noodzakelijke kosten (ook voor de studiekosten van je fiscaal partner)! Denk dan aan je collegegeld en het geld voor boeken. De kosten kun je aftrekken tot een maximum van €15.000 per jaar. Kijk voor uitzonderingen op dit maximum op deze pagina. De voorwaarden zijn dat je geen recht hebt op studiefinanciering en dat je een opleiding doet in het kader van je (toekomstige) beroep en het een leertraject betreft. Let op: voor studiekosten na 1 januari 2022 vervalt deze aftrekpost. Daarna kun je het STAP-budget aanvragen.

Giften

Sommige giften zijn aftrekbaar. Giften aan de volgende instanties kunnen aftrekbaar zijn:

  • een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een culturele ANBI
  • een vereniging
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een periodieke gift en een gewone gift. Voor periodieke giften gelden echter strenge voorwaarden voordat je deze mag opgeven. Voor de precieze voorwaarden kun je op de website van de Belastingdienst kijken.

TIP: Als je in het betreffende jaar geen of te weinig inkomen hebt om de persoonsgebonden aftrek te verrekenen, dan kun je het restant meenemen naar het volgende jaar. En het jaar daarop, totdat de hele aftrek is verrekend.

Meet Bibi! Deze bijna afgestudeerde student Finance & Control vindt het enorm leuk om artikelen te schrijven. Als cijferbaas in de dop helpt ze Paperdork om financiële onderwerpen voor jullie nog beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Plaats reactie