Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Verschil omzet en winst | Omzet, winst, cashflow | Wat is het verschil

Wat is het verschil tussen omzet, winst en cashflow?

Als startende ondernemer vliegen termen als omzet, winst en cashflow je om de oren. Maar wat is nu eigenlijk wat? Omzet betekent namelijk nog niet meteen dat je er ook direct iets aan overhoudt. In dit artikel gaan we dieper in op deze begrippen en leggen we je het verschil tussen omzet en winst uit. Ook vertellen we je meer over cashflow, waarbij je weer met iets heel anders te maken hebt.

Wat is omzet?

De meeste zzp’ers praten vaak over omzetdoelen. Omzet is het totaal van de verkopen die je de afgelopen periode hebt gemaakt. Als ondernemer wil je natuurlijk zoveel mogelijk omzet draaien, het betekent dat je verkopen stijgen en er dus meer geld binnenkomt. Maar let wel op: meer omzet wil niet altijd zeggen dat je meer aan het einde van de maand overhoudt om jezelf uit te keren. Daarnaast is er een verschil tussen:

  • Bruto-omzet: het totale bedrag voor wat betreft alle producten en diensten die je hebt verkocht. Hier wordt meestal naar gerefereerd als er in de volksmond wordt gesproken over omzet.
  • Netto-omzet: de bruto bedragen waar kortingen, schadevergoedingen en over de omzet geheven belastingen van zijn afgetrokken.

Wat zegt je omzet?

Meer omzet betekent ook een grotere kans op continuïteit van je onderneming. In de meeste gevallen maakt dit je namelijk ook minder afhankelijk van één opdrachtgever. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Zoals hierboven al aangegeven, wil je omzet nog niet direct zeggen dat je dat bedrag onderaan de streep overhoudt. De kosten die je hebt gemaakt zijn namelijk nog niet van je omzet afgehaald. Bij omzetgroei speelt vaak mee dat de kosten voor je bedrijf zullen stijgen, denk bijvoorbeeld aan verkoop- en operationele kosten. Het kan dus zijn dat je omzet is gestegen, maar je aan de andere kant ook veel geld hebt uitgegeven aan marketing of een nieuwe machine.

Wat is winst?

Winst is het bedrag dat je uiteindelijk onderaan de streep overhoudt als je alle kosten van je omzet afgetrokken hebt. Vaak wordt winst dan ook gezien als: omzet min de (operationele) kosten. Je weet met winst dus echt wat er overblijft en hebt een beter inzicht in de financiële situatie van jouw onderneming! Vergeet ook niet dat de btw hier nog vanaf moet worden getrokken.

Winst bij eenmanszaken vs. winst bij BV’s

Er is daarnaast ook nog een verschil tussen hoe winst kan worden geïnterpreteerd tussen eenmanszaken/VOF’s aan de ene kant, en bijvoorbeeld BV’s aan de andere kant. Bij eenmanszaken en VOF’s is het salaris van de ondernemer zelf over het algemeen nog niet in de kosten meegenomen. De ondernemer zal zichzelf dus nog moeten uitbetalen van de winst die er overblijft. Bij een BV zit dat anders. Bij een BV moeten maandelijks loonaangiftes worden gedaan, en worden salariskosten dus wel als kosten meegenomen. Het is daarom ook niet zomaar mogelijk om de winst van ondernemers 1-op-1 met elkaar te vergelijken.

Verschil omzet en winst

Het verschil tussen omzet en winst is dus vrij eenvoudig. Alle opbrengsten binnen jouw bedrijf (inclusief de btw) zijn samen je omzet. Winst is wat je overhoudt wanneer je alle kosten van deze omzet aftrekt. Wanneer een ondernemer aangeeft een hoge omzet te draaien, wil dit nog niet zeggen dat diegene zichzelf een hoog salaris kan uitkeren of überhaupt geld overhoudt. De kosten moeten hier namelijk nog vanaf.

Wat is cashflow?

Cashflow is het verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. Cashflow noemen we in Nederland ook wel kasstroom en staat los van de winst- en verliesrekening. Een simpel voorbeeld: Je hebt in één kwartaal €10.000 ontvangen en €3.000 uitgegeven, dan heb je dus een cashflow van €7.000.

Je kunt in een bepaalde periode winst maken maar toch een negatieve cashflow hebben, bijvoorbeeld wanneer je al veel facturen hebt gestuurd maar er nog maar een klein deel betaald is. De winst wordt namelijk positief op het moment dat je de factuur stuurt, maar de cashflow wordt pas positief wanneer de factuur betaald is.

Maar wat heb je dan aan die informatie? Een negatieve cashflow kan je waarschuwen voor (betaal)problemen en geeft je een goed inzicht over de stand van zaken.

Tip: in boekhoudprogramma Paperdork kun jij zelf je eigen doelen stellen. Nu je hebt geleerd dat omzet niet altijd alles zegt, dagen wij jou uit om zowel een omzet- als winstdoel te stellen.

Meet Iris! Met een International Business Management papiertje op zak schrijft ze met veel plezier blogs over financiële onderwerpen voor Paperdork. Ze gaat geen uitdaging uit de weg.

Plaats reactie