Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Verschil Eenmanszaak en BV | Wanneer is een BV voordeliger dan een Eenmanszaak | Wanneer Eenmanszaak omzetten in BV | Eenmanszaak vs BV

Wat is het verschil tussen een Eenmanszaak en BV en wanneer is een BV voordeliger?

De meeste ZZP’ers kiezen ervoor om een Eenmanszaak op te starten. Maar soms kiezen ze ook wel eens voor een BV. Wat is het verschil tussen een Eenmanszaak en BV? Wanneer is het slimmer om het één of het ander te kiezen en wat verandert er voor jou als je jouw Eenmanszaak hebt omgezet naar een BV?

Aansprakelijkheid Eenmanszaak vs. BV

Er zit een groot juridisch verschil tussen een Eenmanszaak en BV als het gaat om aansprakelijkheid. Met een Eenmanszaak ben jij zelf hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrijf. Dat betekent dat jij ook met jouw privévermogen aansprakelijk bent voor de gang van zaken binnen je bedrijf. Maak je dus een keer een fout waarbij je aansprakelijk wordt gesteld? Dan ben jij daar als persoon aansprakelijk voor. In het ergste geval betekent dit dat ze ook jouw privé rekening en eigendommen in beslag kunnen nemen. Dat klinkt misschien een beetje creepy, maar maak je niet meteen te druk. Daar zijn gelukkig verzekeringen voor: de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering. Bij een BV geldt dat het bedrijf hoofdelijk aansprakelijk is. Dat betekent dat de rechter bij een eventuele claim alleen jouw bedrijf kan ‘leeghalen’. Daar is wel een uitzondering op: als kan worden aangetoond dat er sprake is van een ‘onbehoorlijk bestuur’ ben je nog steeds privé aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je als bestuur van het bedrijf grove fouten hebt gemaakt. Op juridisch gebied heb je dus met een BV een stuk meer zekerheid dan met een Eenmanszaak.

Oprichting

Een Eenmanszaak kun je oprichten bij de Kamer van Koophandel. Dat kost je slechts €50 voor de inschrijving. Een BV moet worden opgericht bij een notaris. Je hebt namelijk ook statuten nodig voor je onderneming. De oprichting van een BV zal dan ook al gauw €500 of meer kosten. Daarnaast wordt er bij een BV vaak gekozen om voor iedere eigenaar ook een holding op te richten. Dat is een aparte BV en daarvoor zul je dus ook weer apart notariskosten voor moeten betalen. Het voordeel van een holding boven je reguliere BV (werkmaatschappij) is dat je salaris naar je holding kunt storten en bij een eventuele aansprakelijkheidsclaim niet al het geld in de werkmaatschappij zit. Dat geeft je juridisch gezien dus nog een extra vorm van bescherming.

Eigendom en bestuur

Bij een Eenmanszaak heb je een persoon die rechtstreeks eigenaar is van een bedrijf. Het verschil met een BV is dat je daar aandeelhouders hebt. Je bepaalt zelf hoeveel aandelen je uitgeeft en wat de waarde is van een aandeel. Het voordeel van aandelen is dat deze makkelijker overdraagbaar zijn. Het is verplicht om jaarlijks een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) te organiseren. Zelfs als jij de enige aandeelhouder bent ben je dit verplicht, je moet namelijk de notulen kunnen overhandigen. De aandeelhouders maken uiteindelijk ook de belangrijke beslissingen. Daarnaast is er in een BV een directie voor het dagelijks bestuur. Als jij alleen bent dan ben je dus zowel aandeelhouder als directeur, ook wel directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je bent verplicht om een DGA jaarlijks minstens €46.000 bruto aan salaris uit te keren.

Boekhouding Eenmanszaak vs. BV

De fiscale regels en het bijhouden van een boekhouding zijn ook net even anders tussen een Eenmanszaak en een BV. Bij een Eenmanszaak mag je privé onttrekkingen doen en is het zelfs niet eens verplicht om een zakelijke rekening te hebben. Voor een BV is een zakelijke rekening verplicht en maak je jezelf geld over in de vorm van salaris of een lening. Daarnaast heeft een BV ook geen gemengde kosten meer. Dat zijn kosten die zowel een zakelijk als privé karakter hebben. Bij een Eenmanszaak zet je dat soort kosten in de meeste gevallen gedeeltelijk op de zaak. Als je een BV hebt moet je er echt voor kiezen om deze kosten geheel of helemaal niet op de zaak te zetten. Ook is het belangrijk dat je er bij een BV voor zorgt dat facturen op naam van je bedrijf komen te staan. Tot slot ben je als BV verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren. Dat zorgt er over het algemeen voor dat de kosten voor een boekhouder of accountant een stuk hoger uitvallen dan bij een Eenmanszaak.

Aangiftes en belastingen

Er zit een groot verschil tussen een Eenmanszaak en BV als het om aangiftes en belastingen gaat. Met een Eenmanszaak doe je ieder kwartaal een omzetbelasting aangifte en betaal je over je winst – ongeacht het salaris wat je jezelf uitkeert – belasting in de inkomstenbelasting. Bij een Eenmanszaak doe je dus ook inkomstenbelasting als ondernemer en geef je daar de winst uit je onderneming op. Bij een BV blijven eigenlijk alleen de kwartaalaangiftes voor de omzetbelasting hetzelfde. De inkomstenbelasting doe je met een BV niet als ondernemer. Veel fiscale regelingen en voordelen met een Eenmanszaak (zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek) komen daarmee te vervallen. In plaats daarvan moet je jaarlijks vennootschapsbelasting (belasting over de winst van je BV) betalen in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast moet je aangifte dividendbelasting doen over eventueel uitgekeerd dividend. De inkomstenbelasting doe je als privépersoon, maar wanneer je een aanmerkelijk belang (> 5% aandelen) hebt is het wel belangrijk dat de zogenaamde Box 2 van de inkomstenbelasting wordt ingevuld. Daarnaast kun je jezelf bij een BV niet zomaar zonder gevolgen salaris uitkeren. Je betaalt daar in principe direct loonheffing over en moet ook aangifte loonheffing doen en een salarisadministratie bijhouden.

Wanneer is een BV voordeliger dan een Eenmanszaak?

Los van de juridische verschillen is het voor de meeste ZZP’ers fiscaal gezien verstandiger om een Eenmanszaak op te richten. Dat komt met name door de vele belastingvoordelen die je met een Eenmanszaak hebt als je voldoet aan het urencriterium. Er is echter wel een omslagpunt. Bij een jaarlijkse winst van ongeveer €120.000 kan het financieel gezien verstandiger zijn om een BV op te richten. Als je een Eenmanszaak hebt betaal je namelijk direct inkomstenbelasting over je gehele winst. Bij een BV heb je te maken met vennootschapsbelasting en dividendbelasting, en die zijn lager dan het hoogste belastingpercentage in de inkomstenbelasting. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een deel van de winst in de BV te laten staan. Dat geld kun je bijvoorbeeld gebruiken om jezelf een lening te verstrekken bij het kopen van een huis. Daarmee bespaar je dividendbelasting. Houd er dus wel rekening mee dat bij een BV de overige kosten in je onderneming – verzekeringen, boekhouders etc) – over het algemeen een stuk hoger zijn.

Samengevat: verschillen tussen Eenmanszaak en BV

Verschil Eenmanszaak en BV | Eenmanszaak vs BV | Wanneer is een BV voordeliger dan een Eenmanszaak | Tabel | Wanneer BV oprichten

Meet Marc! Met een achtergrond in accountancy en als officieel Registeraccountant is Marc zonder twijfel de baas der cijferbazen en één van Paperdork’s oprichters. "Ik hoorde zoveel mensen om me heen die grootse dromen hadden om te ondernemen, maar dit vanwege financiële verplichtingen en administratie nooit hebben gedaan. Te ingewikkeld, zeiden ze." Dromen zijn er om waar te maken, en boekhouding mag voor ZZPers zeker geen obstakel vormen! Inmiddels is Marc super trots op Paperdork, en krijgt hij elke dag weer energie van de mede-ondernemers die hij mag ontmoeten én helpen.

Plaats reactie