Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

IB47 melding | IB47 aangite | Kwitanties

Kwitanties ontvangen? Vergeet deze aangifte niet! (IB47)

Heeft iemand werkzaamheden voor je uitgevoerd, zonder dat die persoon een ondernemer was of bij jou in dienst was? Dan heb je daar waarschijnlijk een kwitantie voor ontvangen. Wist je al dat je dat soort uitbetaalde bedragen soms moet melden bij de Belastingdienst? Dit noemen ze ook wel IB47. Lees dus snel verder.

Wat is IB47 en wanneer moet je dit doen?

IB47 is een regeling van de Belastingdienst die wordt gebruikt voor uitbetalingen aan derden. Het gaat dan om personen die niet bij jou in loondienst zijn, en die geen facturen sturen en/of een factuur sturen zonder btw. Vaak zijn dit dus personen van wie je een kwitantie hebt ontvangen. Als opdrachtgever ben je soms verplicht om dergelijke uitbetalingen aan derden te melden. Zie de IB47 melding als een soort jaaropgaaf die je aanlevert bij de Belastingdienst en kunt verstrekken aan degene die je diensten heeft geleverd. Op die manier kan de Belastingdienst checken of de inkomstenbelasting volledig gevuld is.

Niet in alle gevallen is het nodig om een dergelijke melding te doen. De Belastingdienst maakt sinds 2022 onderscheid tussen inhoudsplichtige uitbetalers (uitbetalers die aangifte loonheffingen doen) en niet-inhoudsplichtige uitbetalers (uitbetalers die geen aangifte loonheffingen doen). Als zzp’er is de kans groot dat je in de tweede categorie valt. Als niet-inhoudingsplichtige uitbetaler hoef je alleen uitbetaalde bedragen aan te leveren wanneer je daarvoor een uitnodiging ontvangt van de Belastingdienst. Uitbetalingen die onder de vrijwilligersregeling vallen hoeven helemaal niet gemeld te worden.

Wat moet je aanleveren, en hoe doe je dit?

De Belastingdienst heeft een specifiek portaal genaamd ‘Gegevensportaal uitbetaalde bedragen aan derden’. Dit is waar je de uitbetaalde bedragen moet aanleveren. Het is eigenlijk heel simpel: per persoon vul je de naam, het adres, de periode en de uitbetaalde bedragen in. En that’s it! Je krijgt na het indienen van de aangifte een documentje. Deze kun je verstrekken aan de persoon die je hebt uitbetaald. Diegene moet deze bedragen namelijk ook meenemen in de inkomstenbelasting (resultaat uit overige werkzaamheden).

Wanneer moet je een IB47 melding doen?

Je moet uitbetaalde bedragen aan derden uiterlijk voor 1 februari na het jaar dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden doorgeven aan de Belastingdienst. Dat betekent dat je dus voor uitbetaalde bedragen in 2021 – op het moment van publicatie van dit artikel – nog maar een paar dagen de tijd hebt om dit te doen.

Meet Marc! Met een achtergrond in accountancy en als officieel Registeraccountant is Marc zonder twijfel de baas der cijferbazen en één van Paperdork’s oprichters. "Ik hoorde zoveel mensen om me heen die grootse dromen hadden om te ondernemen, maar dit vanwege financiële verplichtingen en administratie nooit hebben gedaan. Te ingewikkeld, zeiden ze." Dromen zijn er om waar te maken, en boekhouding mag voor ZZPers zeker geen obstakel vormen! Inmiddels is Marc super trots op Paperdork, en krijgt hij elke dag weer energie van de mede-ondernemers die hij mag ontmoeten én helpen.

Plaats reactie