Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Boek, cursus of opleiding: zijn deze kosten voor kennisontwikkeling zakelijk aftrekbaar? | Zakelijke kosten | Belastingdienst | Workshop | Training | Cursus | Studiekosten | Vakliteratuur

Een boek, cursus of opleiding: wanneer is kennisontwikkeling zakelijk aftrekbaar?

Het is sowieso verstandig om je te blijven ontwikkelen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een hele opleiding volgen, maar kennisontwikkeling gebeurt ook door het lezen van boeken en vakbladen, het bezoeken van congressen en het volgen van een cursus, training of workshop. Maar wat vindt de Belastingdienst daarvan en in hoeverre zijn dit zakelijke kosten? Dat weet je na het lezen van dit artikel.

Wanneer zijn opleidingskosten aftrekbaar?

Het volgen van een volledige opleiding aan een onderwijsinstelling (zoals een hogeschool of universiteit) om nieuwe kennis op te doen of je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren zijn over het algemeen privé kosten. Dat wil niet zeggen dat je er helemaal niets mee kunt. Studiekosten zijn namelijk ook aftrekbaar in het privé gedeelte van de inkomstenbelasting*. Studiekosten mag je dus opgeven in je inkomstenbelasting mits je de opleiding zelf betaalt en je geen studiefinanciering ontvangt. Wel is er een drempelbedrag van €250 voor het opgeven van je kosten. Maar bij de meeste opleidingsinstanties zit je hier ruim overheen 😉 Niet noodzakelijke kosten zoals reiskosten, een laptop, printer, rente over studieschuld of inrichting van je studiekamer zijn niet aftrekbaar.

UPDATE 2022: inmiddels zijn scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar bij de inkomstenbelasting, maar kan hiervoor eventueel gebruik worden gemaakt van het STAP-budget.

Wanneer zijn de kosten voor een cursus, training of workshop aftrekbaar?

Voor een cursus, training of workshop geldt dat je de kosten alleen op de zaak mag zetten als deze relevant is in jouw branche om je kennis te verbreden of te verdiepen. In jurisprudentie (uitspraken van rechters) worden specifiek gesproken over het ‘op peil houden van je vakkennis’, om te voorkomen dat je er economisch op moet inboeten als je dit niet doet. In zo’n geval mogen de uren (incl. de reistijd) ook meetellen voor het urencriterium.

Ben jij geïnteresseerd in een nieuw vakgebied en wil je daar meer over leren of je laten omscholen? Dat mag ook, maar deze kosten mag je niet op de zaak zetten. Je kunt deze kosten wel weer aftrekken als studiekosten in het privé deel van je inkomstenbelasting wanneer het om een bedrag van minstens €250 gaat*. Vanzelfsprekend tellen de uren dan alleen niet mee voor het urencriterium. Volg je een cursus of workshop puur voor de hobby? Dan zijn de kosten helemaal niet aftrekbaar.

UPDATE 2022: inmiddels zijn de scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Je kunt hiervoor wellicht wel aanspraak maken op het STAP-budget.

Voorbeeld

Stel, een marketeer wil een cursus volgen over zoekmachineoptimalisatie. Dan is dat een verdieping van zijn/haar vakgebied en dan zijn het dus kosten die je op de zaak mag zetten. Als dezelfde marketeer zich ook interesseert in ontwerpen en een cursus graphic design wil volgen dan mogen deze kosten niet op de zaak. Het gaat namelijk om een voor hem/haar nieuw vakgebied. Deze kosten mogen wel worden opgegeven in het prive gedeelte van de inkomstenbelasting (STAP budget vanaf 2022). Als de marketeer tot slot ook fan is van treinen en een cursus modeltrein bouwen wil volgen dan zijn de kosten helemaal niet aftrekbaar.

Wanneer zijn de kosten voor het bezoeken van een congres of seminar aftrekbaar?

Als je voor je vakgebied congressen of seminars wilt bezoeken dan zijn dit ook zakelijke kosten. Let alleen op dat de kosten voor een congres of seminar niet volledig aftrekbaar zijn. De basisregel is dat de eerste €4.700 niet aftrekbaar is. De kosten boven dat bedrag zijn volledig aftrekbaar. Dat klinkt als ZZP’er niet heel aantrekkelijk. Gelukkig mag je in plaats van de drempelwaarde te hanteren er ook voor kiezen om 80% van de kosten af te trekken.

Wanneer zijn de kosten voor boeken of vakliteratuur aftrekbaar?

Voor boeken, e-books en vakbladen geldt eigenlijk hetzelfde als voor cursussen en workshops. Indien je deze nodig hebt voor de verdere verdieping of verbreding in jouw vakgebied dan zijn ze volledig aftrekbaar en mag je ze dus in je administratie opnemen. Als je ze nodig hebt voor een opleiding dan kun je deze meenemen bij de studiekosten in je privé gedeelte van je inkomstenbelasting. Koop je een los boek over een nieuw vakgebied? Dan zal dit waarschijnlijk onder de drempel van €250 vallen en kun je deze niet opgeven in je jaarlijkse aangifte.

Meet Marc! Met een achtergrond in accountancy en als officieel Registeraccountant is Marc zonder twijfel de baas der cijferbazen en één van Paperdork’s oprichters. "Ik hoorde zoveel mensen om me heen die grootse dromen hadden om te ondernemen, maar dit vanwege financiële verplichtingen en administratie nooit hebben gedaan. Te ingewikkeld, zeiden ze." Dromen zijn er om waar te maken, en boekhouding mag voor ZZPers zeker geen obstakel vormen! Inmiddels is Marc super trots op Paperdork, en krijgt hij elke dag weer energie van de mede-ondernemers die hij mag ontmoeten én helpen.

Plaats reactie