Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

De gevolgen van het te laat of niet indienen van een aangifte | Aangifte te laat | Aangifte niet betaald | Boete Belastingdienst

Wat zijn de gevolgen van het niet/te laat doen van een aangifte?

Eigenlijk hoor je natuurlijk de deadlines van belastingaangiftes goed in je agenda te zetten. En iedereen weet dat je een boete van de Belastingdienst riskeert als je jouw aangifte te laat indient/betaalt of zelfs helemaal niet indient. Maar hoe zit dat dan precies? De gevolgen van het te laat of niet indienen van een aangifte zijn afhankelijk van de situatie en de belastingsoort. In sommige gevallen kan het leiden tot een boete en in andere gevallen kom je er zonder verdere gevolgen vanaf. In deze blog leggen wij uit hoe dat werkt.

Aangiftebelasting vs. aanslagbelasting

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen een aangiftebelasting en een aanslagbelasting. Wattes? Dat leggen we je uit. De aangifte omzetbelasting (btw aangifte) is een aangiftebelasting. Dit kenmerkt zich doordat de jij zelf het belastingbedrag moet berekenen en betalen. De inkomstenbelasting is een aanslagbelasting. Je moet dan wel aangifte doen, maar de inspecteur van de Belastingdienst legt een aanslag op. De gevolgen van het niet doen van een aangifte zijn bij deze twee soorten formele belastingen dus verschillend.

Omzetbelasting / btw aangifte

Zoals gezegd is de omzetbelasting een aangiftebelasting. De maand na het aflopen van een kwartaal is het de bedoeling dat er een aangifte omzetbelasting wordt ingediend door de personen die belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting. Je hebt één maand de tijd om de aangifte te versturen en ook direct te betalen. Ben je hiervoor te laat? Dan kan dit gevolgen voor je hebben.

Situatie 1: je hebt je aangifte omzetbelasting te laat ingediend

Indien de aangifte te laat is ingediend ben je in aangifteverzuim, en dat is strafbaar. Hierdoor krijg je een verzuimboete van €68 bovenop het bedrag van de aangifte. Gelukkig is de Belastingdienst aardig als het een keer gebeurt, er is namelijk een coulancetermijn van 7 dagen. Wel krijg je dan een ‘verzuimmelding’. Is het niet de eerste keer dat je te laat bent? Of ben je later dan 7 dagen? Dan krijg je dus de boete van €68.

Situatie 2: je hebt je aangifte omzetbelasting niet op tijd betaald

Als je de aangifte hebt ingediend wordt bekend welk bedrag je aan de Belastingdienst verschuldigd bent. Maar eigenlijk had je daar tijdens het kwartaal al rekening mee moeten houden.  Ons boekhoudprogramma geeft je te allen tijde een btw prognose. Wij raden zelf aan om de btw meteen opzij te zetten in een apart spaarpotje. Zo kom je aan het einde van het kwartaal niet in betalingsproblemen.

Als je een bedrag verschuldigd bent, dan moet dit uiterlijk een maand na het kwartaal op de rekening van de Belastingdienst te staan. De deadlines zijn dus: 31 januari, 30 april, 31 juli of 31 oktober. Doe je dit niet? Dan ben je in ‘betaalverzuim’. Er zijn vier scenario’s:

  1. Je maakt het bedrag te laat over, maar binnen de coulancetermijn van 7 dagen. Indien dit de eerste keer is dan krijg je geen boete maar wel een verzuimmelding.
  2. Je maakt het bedrag te laat over, maar wel binnen de coulancetermijn van 7 dagen. Maar: je betaalde de vorige keer ook te laat. Je krijgt nu een verzuimboete opgelegd, deze bedraagt 3% van het verschuldigde bedrag. Er zit echter een minimum van €50 en een maximum van €5.514 aan vast.
  3. Je maakt het bedrag te laat over en ook buiten de coulancetermijn. Je krijgt nu een verzuimboete opgelegd. De boete bedraagt 3% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50 en een maximum van €5.514.
  4. Je maakt een deel van het aangiftebedrag na de coulancetermijn over en een deel binnen de termijn. Je krijgt nu een verzuimboete (wederom 3%) opgelegd over het totale bedrag van de aangifte. Wederom met een minimum van €50 en een maximum van €5.514.

Let op: aangifteverzuim en betaalverzuim staan los van elkaar. Als je de aangifte niet indient en niet betaalt, kunnen beide boetes opgelegd worden.

Situatie 3: je hebt helemaal geen aangifte omzetbelasting ingediend

Indien de Belastingdienst helemaal geen aangifte ontvangt dan zullen zij een naheffingsaanslag opleggen. Deze aanslag zal een door de Belastingdienst gemaakte schatting van het te betalen bedrag bevatten. Deze naheffingsaanslag wordt ook wel een ambtshalve aanslag genoemd. De boetes van aangifteverzuim en betaalverzuim zullen hierbij in stand blijven. Kortom: zorg ervoor dat je nooit in deze situatie komt 😉

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is een aanslagbelasting. De Belastingdienst legt na het indienen van jouw belastingaangifte een aanslag op. Als je belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting moet je in maart of april je aangifte opstellen en verzenden. Lukt het niet binnen deze termijn? Dan kan je uitstel aanvragen. Met uitstel heb je langer de tijd om jouw aangifte te regelen. Doe je dit niet, of ben je na de uitsteltermijn alsnog te laat? Dan kan dit gevolgen voor je hebben.

Situatie 1: je hebt geen uitnodiging voor de aangifte inkomstenbelasting ontvangen

Niet iedereen die belastingplichtig is, wordt uitgenodigd tot het doen van een belastingaangifte. Dat betekent niet dat je braaf moet gaan zitten wachten op een blauwe brief op je mat. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen en je zou moeten weten dat je een aangifte inkomstenbelasting moet doen, dan moet je zelf om een uitnodiging vragen. Doe je dit niet, dan kan je een verzuimboete opgelegd krijgen van €2.757.

Situatie 2: je hebt je aangifte inkomstenbelasting niet op tijd gedaan

Als je niet op tijd aangifte hebt gedaan ontvang je gelukkig niet direct een boete. Je zal eerst een herinnering ontvangen en vervolgens nog een aanmaning. Je krijgt nog wat extra tijd om ervoor te zorgen dat jij alsnog je aangifte indient. Heb je na de aanmaning nog geen aangifte ingediend? Dan krijg je een boete. Deze boete wordt direct in rekening gebracht. De eerste en tweede keer ontvang je een verzuimboete van €385. Ben je al vaker in verzuim geweest? Dan bedraagt de boete €5.514.

Naast dat de Belastingdienst een boete oplegt als je de aangifte niet op tijd doet, krijg je ook een ambtshalve aanslag opgelegd. Dit is een schatting van het belastbaar bedrag waarover de belasting wordt berekend. Dit bedrag moet op redelijke uitgangspunten berusten, maar is vaak hoger dan de werkelijkheid. Tegen deze ambtshalve aanslag kun je bezwaar maken op dezelfde manier als een normale aanslag. Op het moment dat je geen belastingaangifte hebt ingediend is de bewijslast zwaarder om te bewijzen dat de ambtshalve aanslag te hoog is. Het is daarom ook lastiger om een verlaging van de aanslag te krijgen.

Situatie 3: je hebt je aanslag niet op tijd betaald

De Belastingdienst heeft aardig wat middelen om te zorgen dat de belastingschulden ingevorderd worden. Ze zullen beginnen met een herinnering. Daar zitten nog geen gevolgen aan verbonden. Vervolgens zal er een aanmaning verstuurd worden. Daarbij worden al extra kosten in rekening gebracht: de invorderingsrente en de aanmaningskosten. Het kan zijn dat er nu ook een verzuimboete wordt opgelegd, met een hoogte van maximaal €5.514. Betaal je nu nog steeds niet? Dan kan je een dwangbevel krijgen via de post of via een deurwaarder. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht en bij uitblijven van deze betaling kan er beslag worden gelegd op je bezittingen of inkomsten. Als de betaling ook hierna uitblijft worden de in beslag genomen goederen geveild, om zo de kosten te kunnen betalen. Hiernaast is het ook mogelijk dat de Belastingdienst het faillissement van je onderneming aanvraagt indien de belastingschuld niet wordt betaald.

Het niet betalen van een belastingaanslag kan grote gevolgen hebben, zorg er daarom altijd voor dat je deze netjes betaald. Ook is het verstandig om belastingaangiften op tijd te versturen om ongewenste kosten te voorkomen. Zit je zelf in de problemen of paniek en kom je er niet uit? Neem contact met ons op, waar we kunnen helpen we je graag mee.

Meet Emma! Met een achtergrond in Fiscaal recht & economie is deze vrouw een heuse cijferbaas. Tijdens haar opleiding vond ze de vakken rondom boekhouding weliswaar vreselijk, maar nadat ze steeds meer ondernemers hielp met hun fiscale vragen was ze om. Gelukkig bleek boekhouding - helemaal met Paperdork - in praktijk een stuk minder saai dan in de boeken.

Plaats reactie