Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Prinsjesdag 2023 | Gevolgen voor zzp | Gevolgen voor zzp'ers in 2024

Prinsjesdag 2023: wat zijn de gevolgen voor de ZZP’er in 2024?

19 september 2023 – Het is vandaag Prinsjesdag. We krijgen dan niet alleen een inkijkje in de economie, ook horen we de nieuwe (belasting)plannen. En zo zijn er ook altijd een aantal wijzigingen die gevolgen hebben voor ZZP’ers in 2024. In dit artikel geven we je een samenvatting van alle gevolgen van Prinsjesdag 2023 voor de ZZP’er in 2024. Zo weet jij alvast wat jij in het nieuwe jaar kunt verwachten.

Belastingplan 2024

Op dit moment hebben we – net als 2 jaar geleden tijdens Prinsjesdag – een demissionair kabinet. Over het algemeen stelt een demissionair kabinet zich behoudend op. Dat wil zeggen dat de wijzigingen die verwacht worden over het algemeen beperkt zullen zijn. Toch zien we in het nieuwe Belastingplan van 2024 dat er een aantal wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor jou als zzp’er. Met name steun voor lagere inkomens heeft deze Prinsjesdag extra aandacht gekregen. Het nieuwe kabinet moet zich gaan buigen over andere belangrijke onderwerpen zoals stikstof en asielbeleid. De belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2023 voor jou als zzp’er in 2024 sommen we hier voor jullie op.

Algemeen

Verhoging huurtoeslag

De huurtoeslag wordt de komende jaren hervormd. De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt vanaf 2024 verlaagd met €416. Hierdoor ontvang je uiteindelijk een hogere huurtoeslag. Weet je niet zeker of je recht hebt op huurtoeslag? Check het hier.

Arbeidskorting gaat omhoog

In Nederland krijg je korting op je inkomstenbelasting op het moment dat je werkt. Dat wordt ook wel de arbeidskorting genoemd. Deze korting gaat in 2024 omhoog. De arbeidskorting wordt voor werkenden met een inkomen tussen de €23.000 en €37.000 verhoogd met een bedrag van €115. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je minder inkomstenbelasting betaalt als je in deze groep valt. Let op: voor het inkomen wordt gekeken naar je winst uit onderneming, maar ook eventueel aanvullend inkomen vanuit loondienst.

Box 1 wijzigingen

Onze inkomstenbelasting is verdeeld over verschillende zogenaamde ‘boxen’ waarin wordt bepaald hoeveel belasting je betaalt. In box 1 valt onder andere de winst die je hebt gemaakt met je eenmanszaak of VOF. Daarnaast zitten in deze box ook je eventuele koopwoning (hypotheekrenteaftrek) en salaris uit loondienst. Box 1 bestaat uit twee schijven met verschillende belastingtarieven. De drempelbedragen schuiven wat op en de belastingtarieven zijn iets aangepast. De wijzigingen zijn als volgt:

 

2023 2024
Drempelbedrag schijf 2 €73.031 €75.624
Belastingtarief schijf 2 36,93% 36,97%
Drempelbedrag schijf 1 €37.149 €38.139
Belastingtarief schijf 1 9,28% 9,32%

Uitstel nieuwe Box 3 regels

Eind 2021 is er een uitspraak van de Hoge Raad geweest die grote invloed heeft op de werking van Box 3 (Kerstarrest). Dit is de box van de inkomstenbelasting waarin je belasting betaalt over je vermogen, zoals spaartegoeden, beleggingen en crypto’s. Op dit moment betaal je belasting op basis van een fictief rendement op de waarde van je vermogen op 1 januari. Dit bleek in strijd met Europese wetgeving. Volgens de wetgeving moet je namelijk belasting gaan betalen over je werkelijke rendement. In 2026 zouden deze nieuwe regels ingaan, maar dit is verder uitgesteld tot 2027. In de tussentijd (2022-2026) is er een overgangsregeling. Vanwege het uitstel zijn er gederfde inkomsten, en die moeten worden opgevangen. Daarom gaat het belastingpercentage in Box 3 in 2024 omhoog naar 34% (voorheen 32%).

TIP: wil je in de tussentijd weten wat je kunt verwachten aan vermogensbelasting voor het belastingjaar 2023? Gebruik dan onze rekenhulp.

Betalingskorting voorlopige aanslag afgeschaft

Voor de inkomstenbelasting is het mogelijk om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hier wordt door veel ondernemers gebruik van gemaakt, omdat je op die manier je verschuldigde belasting (in termijnen) vooruit kunt betalen. Niet alleen hoef je dan niet een hele smak geld in 1x achteraf neer te tellen, ook kun je de kans op belastingrente verminderen. Voorheen kon je met een voorlopige aanslag in sommige gevallen ook betalingskorting krijgen. Vanaf 2024 wordt dit dus afgeschaft, maar de andere voordelen blijven wel overeind.

Impact voor ondernemers

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Als je voldoet aan het urencriterium dan heb je mogelijk recht op de zelfstandigenaftrek. Een fijne aftrekpost die je een flink belastingvoordeel kan opleveren als zzp’er. Deze aftrek wordt afgebouwd om werken in loondienst en als ondernemer gelijker te trekken. Dat is niet per se iets nieuws van deze Prinsjesdag, maar dit heeft wel directe gevolgen. De zelfstandigenaftrek zal namelijk verder worden verlaagd naar €3.750 in 2024 (voorheen €5.030).

Verlaging MKB-winstvrijstelling

Als ondernemer heb je in de inkomstenbelasting recht op de MKB-winstvrijstelling. Daarmee is, zoals de naam al zegt, een deel van je winst vrijgesteld van inkomstenbelasting. Je hoeft daarvoor niets speciaals te doen, behalve je inkomstenbelasting te doen als ondernemer. Vanaf 2024 wordt de MKB-winstvrijstelling verlaagd naar 12,7% (voorheen 14%).

Verhoging van de kilometervergoeding

Vanwege de gestegen brandstofprijzen wordt ook in 2024 de kilometervergoeding weer verder verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de kilometervergoeding verhoogd naar €0,23 per kilometer. Zorg er dus voor dat je dit vanaf volgend jaar goed verwerkt in je administratie. Let wel op: je mag dit alleen doen indien je een auto of fiets gebruikt die niet op de zaak staat.

Het STAP-budget stopt

Veel zzp’ers gebruikten het STAP-budget voor het volgen van opleidingen of (online) cursussen. Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest om deze subsidie omdat er misbruik van werd gemaakt. Vanwege bezuinigingen wordt vanaf 2024 het STAP-budget helemaal geschrapt. Indien je het volgen van een opleiding of cursus zakelijk kunt verantwoorden, dan zijn de kosten mogelijk nog wel zakelijk aftrekbaar. Maar let op: de regels zijn streng! Scholingskosten zijn alleen zakelijk voor het op peil houden van huidige vakkennis. Het verwerven van algemene kennis of (voor jou) nieuwe kennis is niet aftrekbaar.

Verlaging van de energieinvesteringsaftrek (EIA)

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van Energie-Investeringsaftrek (EIA). Deze regeling is ook voor zzp’ers van toepassing en maakt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Het bedrijfsmiddel moet dan op de energielijst van het RVO staan. Omdat de investeringsbedragen steeds verder stijgen, wordt het EIA-percentage verlaagd naar 40% (voorheen 45,5%).

Bpm-vrijstelling bestelauto’s wordt afgeschaft

Gebruik je voor je onderneming een bestelauto? Dan kon je een dergelijke auto voorheen zonder bpm aanschaffen onder bepaalde voorwaarden. Gedurende 2025 wordt de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s waarschijnlijk afgeschaft. Deze maatregel heeft voor volgend jaar dus nog niet meteen effect, maar we willen je er wel vast op wijzen zodat je eventueel voor die tijd nog een nieuwe bestelauto kunt aanschaffen.

Prinsjesdag 2023 gevolgen zzp 2024 samenvatting

Heb je naar aanleiding van de wijzigingen die deze Prinsjesdag zijn aangekondigd nog vragen? Of ben je benieuwd wat voor jou concreet de gevolgen zijn? Neem dan contact op met je cijferbaas. In de loop van 2024 zal ook de rekenhulp worden geupdate met de nieuwe cijfers.

Meer laagdrempelige belastingtips?

Plaats reactie